Optymalizacja procesów w oparciu o wdrażanie koncepcji Lean Management to słuszna decyzja, ale też bardzo odważna i wiele od nas wymagająca.
Kadra kierownicza, która pragnie transformacji, musi trwale zaangażować się w nowe nauki i nową filozofię. Ludzie (…), którym brak wiary, a także ci, którzy oczekują szybkich wyników, są skazani na gorycz porażki"
W. Edward Deming.
"Szpilki nie produkuje jeden człowiek,
tylko dwadzieścia pięć osób (...).
Żadna z nich nie wie, jak wyprodukować
szpilkę bez pozostałych."

Al-Ghazali
Slider

Tak wielu pracuje  według schematu: „codzienne zarządzanie, plus doskonalenie procesów.”
Spróbujmy zmieniać to na: „codzienne zarządzanie, to doskonalenie procesów.” Szybko zauważysz różnicę.

Aby procedury albo procesy, stosowane w firmach, mogły być znacznie tańsze i  trwały krócej, potrzeba sporego wysiłku organizacyjnego i mentalnego, bo … „szaleństwem jest postępować tak samo i oczekiwać innych rezultatów”.  Można wiele zyskać decydując się na przegląd oraz optymalizację własnych procedur i procesów. Pomożemy Wam w tym obszarze.

 

FIRMA

Zarządzanie procesowe jest opcją dobrze postrzeganą w świecie biznesu, ponieważ zorientowane jest bezpośrednio na uzyskanie efektu gospodarczego. Każde działanie nakierowane na usprawnienie procesów w firmie, to potencjalny obszar poprawy produktywności firmy. Wspólna praca zweryfikuje Wasze wcześniejsze decyzje. Pomożemy tę wiedzę wykorzystać. Możliwe, że zdecydowanie silniej niż działo się to dotychczas.
Nie ma lepszego wzorca doskonałości procesowej od Toyoty i realizowanego przez tę firmę Toyota Production System (TPS). Niezwykle trudno jest przekazać mentalną istotę odpowiednika koncepcji Toyoty, jaką jest Lean Management, jeśli nie pracowało się w środowisku Toyoty. Akurat my ten warunek spełniamy.
Założona w 1994 r. spółka, przez 6 lat, dawała wsparcie informatyczne hurtowni farmaceutycznej. W 1999 r. podpisała kontrakt z Fordem Polska na współrealizację projektu pn. "Certyfikat Jakości Forda", realizowany do czasu jego zamknięcia w roku 2003. W 2001 roku spółka podpisała kontrakt z Toyotą Motor Poland i Toyotą Bankiem, na współrealizację projektu pn. "Pewne Auto". Staliśmy się częścią społeczności Toyoty. Ta współpraca trwała do maja 2017r. Półtorej dekady praktyki i doświadczeń pracy w koncepcji TPS to kapitał, którym zamierzamy dzielić się z innymi, w swojej działalności biznesowej.
Zapraszamy na konsultacje pro bono w ramach comiesięcznych spotkań Klubu Lean Management przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. Można się z nami również kontaktować e-mail: biuro@apnet.com.pl"


Jarosław Chomski
wspólnik od 1994r.

Informatyk,
programista baz danych.

W latach 2001 – 2017
związany kontraktem z
Toyotą Motor Poland

i Toyotą Bankiem

 

 


Jakub Jasicki
młodszy wspólnik od 2017r.

Konsultant
Lean Management,
twórca modeli symulacyjnych
do rozwiązywania
problemów i doskonalenia procesów

 

Jerzy Fiuk
wspólnik od 1999r.

Konsultant w zakresie
sytuacji majątkowej i
optymalizacji procesowej

W latach 2001 – 2017
związany kontraktem z
Toyotą Motor Poland

i Toyotą Bankiem

 

 

USŁUGI

W strategii firmy są długotrwałe relacje biznesowe i zorientowanie na korzyści klienta.
Przede wszystkim z myślą o budowaniu takich relacji jest ta oferta.

WYZNACZANIE STRATEGII BIZNESOWEJ SZCZUPŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

DOSKONALENIE PROCESÓW I POPRAWA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

DOSKONALENIE PROCESÓW I POPRAWA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

DOSKONALENIE PROCESÓW I POPRAWA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

CONSULTING

CONSULTING

C O N S U L T I N G

Shadow
Slider
LEAN W USŁUGACH I W PRODUKCJI

DOSKONALENIE PROCESÓW I POPRAWA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

DOSKONALENIE PROCESÓW I POPRAWA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

GRY DEDYKOWANE

DOSKONALENIE PROCESÓW I POPRAWA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

DOSKONALENIE PROCESÓW I POPRAWA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

MODEL RZECZYWISTEGO PROCESU WYSTĘPUJĄCEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

S Y M U L A C Y J N E

S Y M U L A C Y J N E

G R Y

G R Y

G R Y

Shadow
Slider
SZKOLENIA DEDYKOWANE

DOSKONALENIE PROCESÓW I POPRAWA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

DOSKONALENIE PROCESÓW I POPRAWA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

* PODSTAWY LEAN MANAGEMENT

DOSKONALENIE PROCESÓW I POPRAWA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

DOSKONALENIE PROCESÓW I POPRAWA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

* WARSZTATY KAIZEN

DOSKONALENIE PROCESÓW I POPRAWA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

DOSKONALENIE PROCESÓW I POPRAWA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

* WARSZTATY Z AUTORSKIEGO MODELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I PRZYGOTOWANIA ROZWIĄZAŃ DO IMPLEMENTACJI

CONSULTING

CONSULTING

S Z K O L E N I A

Shadow
Slider
ANALIZA WYDAJNOŚCI PROCESÓW I POPRAWY JAKOŚCI

WSPARCIE W ZIDENTYFIKOWANIU WĄSKIEGO GARDŁA

WSPARCIE W ZIDENTYFIKOWANIU WĄSKIEGO GARDŁA

WSPARCIE W ZIDENTYFIKOWANIU WĄSKIEGO GARDŁA WRAZ Z OKREŚLENIEM POTENCJAŁU DO DOSKONALENIA

A U D Y T Y

A U D Y T Y

A U D Y T Y

Shadow
Slider
MODEL CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE

SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE

SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE

W D R O Ż E N I A

W D R O Ż E N I A

W D R O Ż E N I A

Shadow
Slider
ZMIANA STRATEGII BIZNESOWEJ

KIAZEN

KAIZEN

KAIZEN

T R A N S F O R M A J E

T R A N S F O R M A C J E

T R A N S F O R M A C J E

Shadow
Slider

KLIENCI

oraz 23 stacje dealerskie
1999 - 2003
oraz 60 stacji dealerskich
2001 - 2017
2001 - 2017
Heading layer

od 2007

Image is not available
Shadow
Slider
KONTAKT

 

 

 

KONTAKT
Apnet sp. z o.o.
tel. + 48 601 773 172
e-mail: biuro@apnet.com.pl
NIP 955-000-98-09
Regon: 810740299
Bank: 30 1610 1188 0013 5669 2000 0001